FAQ - Zbiór najczęściej zadawnych pytań

HOLZProf | FAQ – Pytania i odpowiedzi dotyczące impregnatu ogniochronnego

Pytania i odpowiedzi dotyczące impregnatu ogniochronnego HOLZProf®.

I. Zamawianie produktu

Przy zakupie środka HOLZProf® obowiązują progi rabatowe, ściśle uzależnione od ilości zakupowej preparatu.

Wybrane inwestycje, interesujące jako obiekty referencyjne, mogą uzyskać dodatkowy rabat obiektowy. O szczegóły proszę pytać podczas składania zapytania ofertowego.

W celu uzyskania dokładnej indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: +48 600 008 857 / +48 61 812 10 12, mailowo pod adresem info@holzprof.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

HOLZProf® standardowo oferowany jest w opakowaniach 5L i 20L (karton zbiorczy 4x5L lub kanister). Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość przygotowania zamówienia w  opakowaniach 200L oraz paleto-pojemnikach IBC 1000L.

W większości przypadków zamówienia realizowane są w przeciągu 24-48h godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez dział sprzedaży. Dostawy towaru na terenie kraju realizujemy drogą kurierską lub w przypadku większych zamówień - kurierem paletowym/spedycją.

Tak, jednakże wymagane jest wcześniejsze ustalenie telefoniczne z naszym pracownikiem.

II. Charakterystyka produktu

HOLZProf® nie jest lakierem lub farbą pęczniejącą wymagającą częstych i kosztownych renowacji, nie jest także mało trwałym preparatem solnym. 

Jest nowoczesnym środkiem o długiej trwałości ochrony ogniowej, prostym i szybkim w aplikacji. Chemicznie modyfikuje drewno, nie zmieniając zasadniczo jego wyglądu.
Preparat 
sklasyfikowany został jako bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

- B-s1,d0 - wg normy PN-EN 13501-1:2019 (SBI EN 13823:2012+A1:2016 oraz ISO 11925-2:2011) - NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku.

Dla okładzin ściennych, stropowych i dachów:
- K110 i K210 - wg normy PN-EN 13501-2 (EN14135:2004, EN1363-1, EN1363-2:1999 i EN ISO 13943:2000).

Dla posadzek drewnianych:
- Bfl-s1 - wg EN 13501-1 (EN ISO 11925-2:2010 i EN ISO 9239-1:2010).

- Posiada certyfikat Applus+ dla pasywnych produktów przeciwpożarowych. Znak Applus + Fire Safety to gwarancja dla klientów, jednostek kontrolnych i organów regulacyjnych, a oceny oparte są na najsurowszych światowych modelach certyfikacyjnych.

Nie. Środek HOLZProf® jest preparatem bezbarwnym nieposiadającym dodatkowych pigmentów lub barwników. Nałożenie impregnatu nie zmienia w sposób znaczący koloru drewna, zachowując jego naturalny wygląd.

Na zamówienie specjalne w ilościach nie mniejszych niż 1 paleta (540 L) możemy dostarczyć preparat HOLZProf®Color fabrycznie pigmentowany w 20 różnych kolorach.

W przypadku postępowania zgodnie z instrukcją nakładania, impregnat HOLZProf® nie zmienia w sposób znaczący naturalnego koloru drewna. Bezpośrednio po impregnacji drewno zabezpieczone może wykazywać zwiększone nasycenie kolorów oraz większa widoczność usłojenia, jednak efekt ten z czasem ustępuje ustępuje. Z upływem czasu drewno w naturalny sposób ulegnie poszarzeniu lub ściemnienu. Wpływ na przyciemnienie drewna może mieć m.in. ekspozycja na działanie promieni słonecznych w trakcie impregnacji lub bezpośrednio podczas schnięcia zabezpieczonych elementów.

W jednym z projektów zaobserwowano miejscowe zmiany koloru modrzewia syberyjskiego w kierunku odcieni różu. Badania laboratoryjne przedmiotowego drewna wykazały obecność oleistych emulsji chłodzących na powierzchni drewna. Reakcja chemiczna pomiędzy impregnatem a emulsją spowodowała powierzchniowe przebarwienia drewna. Rozwiązaniem sytuacji było ponowne struganie profili do uzyskania czystego drewna.

Tak. Drewno zaimpregnowane retardantem HOLZProf® możemy pokrywać powłokami dekoracyjno-ochronnymi takimi jak m.in: impregnaty, bejce, farby, oleje, lakiery, lakiero-bejce, lazury lub preparaty biobójcze. Nałożenie kolejnych powłok powinno odbyć się po upływie min. 5 dni (zalecane 7 dni - w warunkach jesienno zimowych czas ten ulega znacznemu wydłużeniu)  od impregnacji - należy upewnić się, że nastąpiło całkowite przeschnięcie drewna. Przed przystąpieniem do nakładania powłok dekoracyjno ochronnych należy wykonać próbę zgodności chemicznej w mało widocznym miejscu.

Nie! Drewno zaimpregnowane środkiem HOLZProf® z powodzeniem możemy użytkować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków bez potrzeby nakładania warstw wykończeniowych.

Tak. W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku środków, HOLZProf® możemy stosować w zabezpieczeniu ogniochronnym zarówno drewna iglastego, jak i liściastego w tym twardych gatunków o dużej gęstości.
Badania przeprowadzone przez producenta uwzględniały gatunki w przedziale gęstości od +/- 330 do +/- 960 kg/m3!

HOLZProf® nie jest środkiem powłokotwórczym lub lakierem pęczniejącym, stąd też nie ulega wycieraniu w miejscach o podwyższonym natężeniu ruchu tj tarasy, posadzki, stopnie schodowe i ciągi komunikacyjne. Preparat wiąże się z celulozą zawartą w drewnie na głębokość 1,5 - 3mm.

HOLZProf® z powodzeniem może być stosowany na zewnątrz obiektów. Po wyschnięciu wnika w struktury drewna i wiąże się chemicznie z celulozą. W przeciwieństwie do preparatów solnych staje się on niewymywalny przez wodę i wilgotność kondensacyjną.

HOLZProf® jest środkiem nietoksycznym i ekologicznym, nie zawiera biocydów oraz środków bio i owadobójczych. Jego działanie oparte jest na zmniejszeniu porowatości drewna oraz blokowaniu enzymów i uniemożliwieniu aktywności mikroorganizmów występujących na i w drewnie.

III. Nakładanie produktu

Nie. Produkt jest bardzo łatwy oraz bezpieczny w aplikacji i renowacji. Jedynym wymogiem jest ścisłe stosowanie się do zaleceń instrukcji nakładania.

Preparat HOLZProf® należy stosować wyłącznie na drewnie (lub materiałach drewnopochodnych) surowym, niezatłuszczonym, wolnym od wszelkich powłok hydrofobowych oraz higroskopijnych (preparaty solne).

Zabezpieczaną powierzchnię należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń jak: pył, kurz, ślady porostów i mchów.

Nie należy impregnować drewna zamarzniętego lub pokrytego lodem!

Uniepalniacz HOLZProf® można nakładać pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub metodą próżniowo-ciśnieniową. Producent dopuszcza również stosowanie natrysku hydrodynamicznego, o ile przestrzegane będą wymogi, co do minimalnej ilości wchłoniętego preparatu. Ważne, aby przeprowadzić całkowitą impregnację jednej płaszczyzny przed odwróceniem elementu na kolejną stronę. Grawitacja pomaga wprowadzić preparat w głębsze struktury drewna.

Niezależnie od metody aplikacji, zgodnie z  instrukcją nakładania drewno musi wchłonąć min. 270 ml (300g) na każdy m2 zabezpieczanej powierzchni. Wydajność w takim wypadku to 3,7m2 z 1L produktu. Wyjątek stanowi Cedr kanadyjski WRC, zużycie impregnatu HOLZProf® dla tego gatunku wynosi 360 ml/ m2. Wydajność w takim wypadku to 2,7m2 z 1L produktu. Należy pamiętać o tym że impregnacji poddajemy wszystkie płaszczyzny profili drewnianych, co oznacza aplikację czterostronną.

Nie. HOLZProf® jest środkiem gotowym do użycia już w momencie zakupu. Nie dopuszcza się rozcieńczania lub mieszania z żadnymi innymi substancjami.

Pomiędzy aplikacjami należy zachować odstęp czasowy 40-60minut. Ważne, aby przeprowadzić całkowitą impregnację jednej płaszczyzny przed odwróceniem elementu na kolejną stronę. Grawitacja pomaga wprowadzić preparat w głębsze struktury drewna.

Czas ten zależny jest od gatunku drewna, jego gęstości oraz panujących podczas nakładania i schnięcia warunków atmosferycznych. W niższej temperaturze i/lub w warunkach podwyższonej wilgotności czas schnięcia ulega znacznemu wydłużeniu. Pełne, chemiczne związanie preparatu HOLZProf z celulozą zawartą w drewnie następuje po 7 dobach (w warunkach optymalnych tj. temperaturze powietrza 20 °C wilgotności powietrza < 75%).

IV. Wpływ na zdrowie i środowisko:

HOLZProf® jest przyjazny dla użytkownika oraz środowiska naturalnego.
Impregnat jest bezbarwny, bezwonny, niepalny, nietoksyczny oraz niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Jest bezpieczny przy nakładaniu oraz późniejszym użytkowaniu, a jego produkcja nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego!

HOLZProf® nie zawiera LZO - Lotnych Związków Organicznych (ang. VOC Volatile Organic Compound) co potiwerdza raport № KL2018/E2578.

Spełnia wymogi certyfikacji oceny wielokryterialnej budynków LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) oraz BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Odpady oraz opakowania należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje wykazane są w Karcie Charakterystyki Produktu.

HOLZProf | FAQ – Pytania i odpowiedzi dotyczące impregnatu ogniochronnego