HOLZOIL - Olej saturacyjny do drewna

HOLZProf | Produkty do drewna marki HOLZProfHOLZOil | Wydajny i trwały olej saturacyjny do drewna

Pielęgnacja drewna

HOLZOil®
Wydajne olejowanie saturacyjne powierzchni drewnianych.

Saturacyjny olej do drewna i wyrobów drewnopochodnych. Zabezpiecza i chroni przed wilgocią oraz ogranicza wpływ promieniowania UV.

Opakowanie oleju saturacyjnego do drewna HOLZ Oil o pojemności 20L

Opis produktu:

Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do wszystkich gatunków drewna. Używać zarówno na drewno nowe jak i do renowacji starszych powierzchni. Może być stosowany na płaszczyznach poziomych i pionowych.

Bardzo szybki w aplikacji, wchłania się łatwo i nie tworzy powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem środka HOLZOil® powierzchnię drewna dokładnie oczyścić z piasku, liści, kurzu i innych zanieczyszczeń. Olej nakładać na drewno suche przy pomocy pędzla, wałka, padu, zanurzenia lub natrysku w temperaturze otoczenia powyżej +5°C i wilgotności nie wyższej 80%. Zwrócić uwagę na warunki pogodowe, aby po nałożeniu oleju nie spadł deszcz przez 2 doby. Przed aplikacją i w czasie olej dokładnie mieszać. Osad na dnie jest normalnym zjawiskiem i nie wpływa na jakość produktu. Nakładać 2-3 warstwy metodą „mokre na mokre” przez ok. 40 minut.

Uwaga: nadmiar oleju usunąć przy użyciu bawełnianego czyściwa, niewytarcie nadmiaru oleju spowoduje powstanie grubej łuszczącej się powłoki.

Narzędzia myć wodą z mydłem lub benzyną lakową.

Wydajność:

Wydajność środka uzależniona jest m.in. od stopnia zabrudzenia, gatunku drewna, struktury powierzchni oraz jej chłonności.

Zużycie na 1 warstwe
60-80ml
Zalecana ilość warstw
1-2 WARSTWY
Wydajność 1L
+/- 6,5 m2

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIA STANDARDOWE:

  • butelka 1L
  • kanister 5L

Materiały do pobrania:

Charakterystyka produktu:

SKŁAD

– Zestaw olejów w tym naturalnych

– rozpuszczalniki bezzapachowe

– utwardzacze i dodatki

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

– Wygląd: Ciecz

– Kolor: Jasnobrązowy

– Zapach: naturalnego oleju

– Gęstość względna: 1,00 ±0,02

– pH: 6,8 ± 0,2

– Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

PRZECHOWYWANIE

Olej saturacyjny HOLZOil należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od żywności, dostępu dzieci i zwierząt. Temperatura przechowywania i transportu powinna być wyższa niż 0 st.C.

HOLZProf | Produkty do drewna marki HOLZProfHOLZOil | Wydajny i trwały olej saturacyjny do drewna