Dokumentacja preparatu HOLZProf®

HOLZProf | Certyfikaty, deklaracje i świadectwa impregnatu

HOLZProf® - NAJWYŻSZA KLASA ZABEZPIECZENIA OGNIOWEGO DLA DREWNA

euroklasa b-s1, d0 (niezapalne) według normy en-13501-1:2019

W celu przygotowania oferty cenowej lub uzyskania kopi dokumentów (ocen, raportów, certyfikatów, świadectw, deklaracji, instrukcji nakładania dotyczących danego gatunku drewna lub jego zastosowania) prosimy o przesłanie zapytania drogą mailową na adres info@holzprof.pl

Przy zakupie preparatu wystawiane jest zawsze Świadectwo Sprzedaży wykazujące ilość zakupionego produktu z wyliczeniem szacunkowej powierzchni drewna, którą możemy zabezpieczyć. Prowadzimy pełen rejestr sprzedaży. Osoby upoważnione (inwestorzy, kierownicy budowy, strażacy, inspektorzy i inne osoby odpowiedzialne) mogą wystąpić o udostępnienie informacji, czy i w jakiej ilości preparat HOLZProf® został zakupiony w naszej firmie.

SKUTECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO POTWIERDZONA PRZEZ:

Instytut Technologii Drewna ITD – Sieć Badawcza Łukasiewicz (Polska)
Instytut Techniki Budowlanej ITB (Polska)
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
BM TRADA (Łotwa)
BRE Global UK (Wielka Brytania)
– Efectis Group (Holandia)
– GTC Fire and Rescue Department (Litwa)
INSPECTA (Estonia)
LGAI Technological Center, S.A. / Applus+ Laboratories (Hiszpania)
MeKA Forest and Wood product research and development Institute (Łotwa)
Savonia University of Applied Sciences – wood engineering technology (Finlandia)
SHR Timber Research (Holandia)
SKH (Holandia)
– SP Technical Research Institute of Sweden (Szwecja)
Tallinn University of Technology, Department of Polymer Materials (Estonia)
– The Health Protection Inspectorate of Estonia, the central lab of microbiology (Estonia)
TÜV Estonia Ltd fire testing laboratory (Estonia)
WFRGENT NV Warringtonfire Gent Belgium (Belgia)
VTT Expert Services Ltd (Finlandia)

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ:

HOLZProf | Certyfikaty, deklaracje i świadectwa impregnatu