ANTI RUST

ANTI RUST - Zabezpieczenie antykorozyjne stali i elementów metalowych


PRZEZNACZENIE

HP Anti Rust jest używany do przetwarzania nowych wyrobów metalowych przed malowaniem oraz do ochrony produktów, które są już zniszczone przez procesy korozyjne. Produkt zatrzymuje korozję chemicznie przekształca rdzę w mocną warstwę ochronną

HP Anti Rust znajduje zastosowanie w zabezpieczeniu samochodów, łodzi, sprzęciu ogrodniczego i rolniczego, konstrukcji stalowych itd.

Nie stosować do powierzchni uprzednio zabezpieczonych olejem, farbą, lakierem lub substancją chroniącą przed wilgocią.


ZALETY

Szczególnie skuteczny środek, chroni przed korozją, zabezpiecza także przed powstaniem nowych ognisk rdzy.

Na powierzchni metalowej tworzy się trwała warstwa ochronna, która zwiększa twardość i odporność na ścieranie oraz chroni przed agresywnym wpływem środowiska.

Odporny na wymywanie – chemicznie łączy się z metalem, dobra przyczepność.

Zwiększa odporność ogniową metalu do 1500 ° C.

Ognioodporny i przeznaczony do użytku w środowisku atmosfery wybuchowej.

Bez zapachu.

Bezbarwny.

Polepszona formuła, nowy udoskonalony środek w zakresie ochrony środowiska naturalnego


SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem Anti Rust zawsze należy oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu i innych zanieczyszczń. Zakładać pędzlem, wałkiem, pistoletem lub przez zanurzenie w temperaturze powyżej 5°С (wilgotność poniżej 75%). Zastosować 2 warstwy w odstępach około 40minut, wydajność na 1m2 nie powinna być niższa niż 130g. Powierzchnie po po zastosowaniu HP Anti Rust można malować po około 24-48 godzinach. Produkt gotowy do użycia, nie mieszać go z innymi produktami. Przed użyciem dokładnie wymieszać, osad denny nie wpływa na jakość produktu.


ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przechowywać szczelnie zamknięte, poza zasięgiem dzieci. Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wyrzucać z innymi odpadkami.

Powrót do góry