Strona główna

HOLZ Prof

Impregnat ognioochronny

Trwałe zabezpieczenie drewna do euroklasy B-s1,d0

Nie zmienia wyglądu i cech drewna

Czytaj więcej

HOLZ Prof

...

Czytaj więcej

HOLZ Prof

...

Czytaj więcej
01

HOLZProf Eko-impregnat przeciwogniowy do drewna i wyrobów drewnopochodnych.

Przekształca drewno w materiał niezapalny lub trudno zapalny o ograniczonym udziale w pożarze, bez wydzielania dymu oraz odpadających płonących kropel. W oparciu normę PN-EN 13501-1:2010 (SBI EN 13823:2010 oraz ISO 11925-2) drewno lite zabezpieczone preparatem HOLZProf uzyskało najwyższą euro klasę z możliwych dla materiałów organicznych: B-s1,d0. Sklejka, jako materiał kompozytowy o ograniczonej chłonności impregnatu, uzyskała wynik C-s1,d0.

Zabezpieczenie środkiem HOLZProf ma na celu zredukowanie udziału wyrobów drewnianych i drewno-pochodnych w rozwoju pożaru: budynków prywatnych, produkcyjnych i gospodarczych, użyteczności publicznej oraz domów wielorodzinnych. Zabezpieczenie wszelkich konstrukcji drewnianych, fasad, trejaży, tarasów, podbitek, boazerii, mebli, stolarki otworowej, podłóg drewnianych itp.

Zastosowanie zewnętrzne lub wewnętrzne.

Produkt certyfikowany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i zmianami do Ustawy RP o wyrobach budowlanych z dnia 25 czerwca 2015r, ustanawiającymi zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, uchylając tym samym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wyroby z drewna poddane impregnacji przeciwogniowej środkiem HOLZProf (HR Prof) są zgodne z Rozporządzeniem UE 305/2011 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, dając możliwość oznakowania wyrobów znakiem CE.

Zobacz obiekty referencyjne
02

Najważniejsze cechy
preparatu HOLZProf

1. Zdolność zabezpieczenia drewna litego do euro klasy B-s1,d0 wg normy PN-EN 13501-1:2010 (SBI EN 13823:2010 oraz ISO 11925-2).

2. Zdolności zabezpieczenia drewnianych sufitów i ścian w oparciu o Klasyfikację odporności ogniowej K110 i K210 wg normy PN-EN 13501- 2 (EN14135:2004, EN1363-1, EN1363-2:1999 i EN ISO 13943:2000).

3. Zdolność zabezpieczenia posadzek drewnianych do euro klasy B- fl, s1 wg normy EN ISO 9239-1.

4. Zdolność zabezpieczenia elewacji i fasad drewnianych wg rozbudowanego testu SP FIRE 105 (Szwecja).

5. Zdolność zastosowania w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z wymogami UE CEN / TS 15912 (NT-Build 504, NT FIRE 053 i NT FIRE 054).

6. Pozytywny wynik badania intensywności wydzielania ciepła podczas spalania - metoda ISO 5660.

7. Nie wypłukiwany z drewna - na stałe łączy się z celulozą zawartą w drewnie.

8. Zdolność zabezpieczania drewna iglastego i liściastego.

9. Zdolność wnikania w struktury drewna bez zamykania porów, drewno nadal „oddycha”.

10. Ogranicza rozwój grzybów, pleśni, sinizny oraz insektów - obniża pH drewna do 1,9-2,0.

11. Możliwość pokrycia zabezpieczonego drewna wybranymi powłokami dekoracyjno-ochronnymi: impregnaty, bejce, farby, oleje, , lakiery, lazury.

12. Możliwość pozostawienia zabezpieczonego drewna w formie surowej bez pokrywania innymi powłokami, drewno ulegnie naturalnemu poszarzeniu.

13. Bezbarwny, bezwonny, nie zmienia koloru drewna, nie powoduje ługowania.

14. Nakładanie: natrysk, pędzel, wałek, zanurzeniowo lub ciśnieniowo - postępując wg Instrukcji Producenta.

15. Ekologicznie bezpieczny, nie wykazuje właściwości toksycznych lub rakotwórczych.

Czytaj więcej

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA

Środek HOLZProf został użyty do wytworzenia ekologicznej, trudno zapalnej płyty nie zawierającej formaldehydu, pod nazwą nanokompozyt lignocelulozowy. Technologię wytwarzania nanokompozytu lignocelulozowego opracował Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Poniżej kilka informacji o produkcie, a także certyfikat potwierdzający właściwości płyty wraz z uzyskanym dyplomem za zdobycie złotego medalu:

aaaa